Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kolbudy
Nadleśnictwo Kolbudy
Sekretariat: (58) 682 73 95, Sprzedaż drewna i produktów: (58) 682 72 23
58 682 62 57
Nadleśniczy
Andrzej Gajowniczek
58 682 73 95
Z-ca Nadleśniczego
Tomasz Kaliszewski
58 682 73 95
Główny Księgowy
Katarzyna Żurawska
58 682 60 62
Inżynier nadzoru
Tomasz Pięta
58 682 67 19
Inżynier nadzoru
Piotr Kamiński
58 682 67 19

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Pacewicz
Starszy Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 58 682 67 18
Małgorzata Olszewska Hagno
Specjalista ds. ochrony lasu, przyrody i edukacji
Tel.: 58 682 67 18
Marcin Poniecki
Specjalista ds. handlu drewnem
Tel.: 58 682 72 79 kom. 660 776 499
Łukasz Mejsner
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel.: 58 682 72 23 kom. 668 246 248
Karolina Czaja
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 58 682 68 46
Agata Murawska
Instruktor techniczny
Tel.: 058 682 67 19
Magdalena Lewandowska
Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: 58 682 68 46
Maciej Marciniak
Specjalista ds. lasów niepaństowych
Tel.: 58 682 67 19

Kadry

Małgorzata Zwarra
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 682 67 21

Dział Finansowo - Księgowości

Katarzyna Rybakowska
Specjalista ds. finansowo - księgowych i BIP
Tel.: 58 682 60 63
Bożena Tucholska
Księgowy
Tel.: 58 682 63 79
Maria Narkiewicz
Stanowisko ds. finansowo księgowych
Tel.: 58 682 63 79
Anna Szulińska
Księgowy
Tel.: 58 682 72 79
Jolanta Wittstock
Kasjer
Tel.: 58 682 61 74

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Adam Wittstock
Sekretarz
Tel.: 58 682 65 60
Katarzyna Bawor
Sekretariat
Tel.: 58 682 72 64, 682 62 57
Barbara Morawska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 58 682 65 60
Janusz Olejniczuk
Kierowca

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Lis
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 58 682 63 88
Piotr Leśniowski
Strażnik leśny
Tel.: 058 682 63 88
Andrzej Zadurski
Strażnik leśny
Tel.: 058 682 63 88