Asset Publisher Asset Publisher

Głównym gatunkiem, który rośnie na naszych terenach, jest sosna pospolita.

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Głównym gatunkiem, który rośnie na naszych terenach, jest sosna pospolita.

Ponad 90% terenu nadleśnictwa Kolbudy zajmują żyzne siedliska lasowe. Umożliwia to przebudowywanie drzewostanów z iglastych na liściaste i mieszane. W  miejsce wyciętych sosen sadzimy coraz więcej buka, dęba.

Unikatowy charakter drzewostanów nadleśnictwa obrazują poniższe wykresy: