Asset Publisher Asset Publisher

Czarny szlak

Czarny szlak Wzgórz Szymbarskich

   Szlak o długości 124,7 km. Początek swój bierze w Trójmieście, następnie przechodzi nad Jeziorem Otomin, przecina dwukrotnie kręte brzegi Raduni i towarzyszy długo Reknicy, gdzie przecina rezerwat przyrody "Jar Reknicy". Do Wzgórz Szymbarskich (ze wzniesieniem Wieżyca) dochodzi na terenie Nadleśnictwa Kolbudy od strony Egiertowa. Okolice, przez które biegnie szlak stanowią obszary chronionego krajobrazu: Otomiński, Doliny Raduni i Przywidzki.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.