Wydawca treści Wydawca treści

Głównym gatunkiem, który rośnie na naszych terenach, jest sosna pospolita.

Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Głównym gatunkiem, który rośnie na naszych terenach, jest sosna pospolita.

Ponad 90% terenu nadleśnictwa Kolbudy zajmują żyzne siedliska lasowe. Umożliwia to przebudowywanie drzewostanów z iglastych na liściaste i mieszane. W  miejsce wyciętych sosen sadzimy coraz więcej buka, dęba.

Unikatowy charakter drzewostanów nadleśnictwa obrazują poniższe wykresy: